Book Title: קול הדממה

Subtitle: סיפורה של המחתרת היהודית בברית המועצות

Author: אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי

Cover image for קול הדממה

Book Description:

אני משוכנע שמן הראוי להביא את הקורא בסוד התפתחות המאבק של התנועה היהודית הלאומית בברית המועצות, משום שיש בו, להערכתי, מסר לדורות. התחייה הלאומית של יהדות ברית המועצות היא בעיניי מעין חזון העצמות היבשות בזעיר אנפין.

טקסטים נבחרים מהפרקים.

License:
All Rights Reserved

Contents

Book Information

Book Description

הספר אינו מתיימר לתאר את מלוא מכלול האירועים ההם או להציג את תרומתם של פעילי התנועה היהודית בצורה ממצה ואובייקטיבית. אם לא הקדשתי למי מהם את ההתייחסות הראויה, אין זה נובע מחוסר כבוד או מתוך רצון להמעיט, חלילה, ממפעלו של מישהו. קריטריון הבחירה היה הַתְאָמַת החומר לעלילת הספר ויכולתי לתת לו אופי קריא. לרכישת ספר אלקטרוני

Author

אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי

License

קול הדממה Copyright © by אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי. All Rights Reserved.

Metadata

Title
קול הדממה
Author
אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי
Contributor
אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי
Publisher
אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי